UPRAWA WARZYW W SZTUCZNYCH PODŁOŻACH

Nasilające się choroby, szkodniki pochodzenia glebowego. Zlikwidowanie, a przynajmniej ograniczenie niektórych z wyżej wymienionych czynników, wymaga wykonania wielu pracochłonnych i kosztownych zabiegów takich jak; przemywanie, parowanie lub sterylizacja chemiczna gleby, zaś w krańcowym przypadku wymiana całej warstwy uprawnej. Wymienione problemy skłoniły do poszukiwania podłoży, które eliminowałyby niedogodności jakie niesie ze sobą uprawa w glebie. Substraty powinna cechować: dostępność, niski koszt, jednorodność pod względem chemicznej budowy, jednorodność fizyczna, stabilność w przypadku traktowania podłoża wysoką temperaturą lub fumigacji, możliwość przemywania, niski poziom dostępnych składników, duża pojemność wodna i powietrzna, niski ciężar właściwy, odpowiedni odczyn dla wzrostu roślin. Liczne badania prowadzone w Danii, Finlandii, RFN i innych państwach wskazały na torf wysoki jako bliski ideału substrat, posiada większość z wymienionych cech. Torf wysoki jest obecnie najpopularniejszym i najlepszym podłożem do uprawy w ogrodnictwie, jednakże ze względu na ograniczoność jego zasobów konieczne jest znalezienie innych materiałów. W licznych badaniach interesujące choć nie zawsze pomyślne, rezultaty uzyskano stosując komposty korowe, węgiel brunatny czy masę celulozową.