W INNYCH WYPADKACH

Dlaczego w innych wypadkach papa nam nie przeszkadzała, a te­raz jej unikamy? Sprawa jest prosta. Bryły tych domków, które omawiamy, określają duże, dos­konale widoczne płaszczyzny dachu. W tej sy­tuacji zarówno kolorystyka, jak i faktura pokryć dachowych wymagają szczególnej uwagi. Rozwiązania, które dotychczas prezentowaliśmy, niewątpliwie przełamują pewne ustalone kon­wencje w rozumieniu formy architektonicznej ma­łego domku. Okazało się, że śmiałe pomysły – jeśli tylko zachowują prostotę konstrukcji I logikę funkcji — prowadzić mogą do zupełnie nowych, czasem zaskakujących rezultatów.Nie chcąc przerywać awangardowego nastroju, pozostańmy jeszcze przy takich nieco dziwnych i nietypowych projektach, które jednak po ana­lizie okażą się rzecfcowe i przekonywające. Za­łożenie dwu następnych rozwiązań jest zgoła nieprawdopodobne.