WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE

Współczesne koncepcje architektoniczne nie bojq się nowych, nie zna­nych form, jeśli tylko spełniajq wyznaczone im wymagania użytkowe. Inna rzecz, że nie każdy z nas musi się dobrze czuć w „zbyt współczesnej” maszynistycznej ar­chitekturze. Jednych odstrasza może zbytnia mło- cfzieżowość rozwiązania, inni rzucając na działkę ostatnie spojrzenie przed odejściem nie chcieliby zachować w pamięci krajobrazu zastawionego… szafami. Wielu wreszcie akceptując w zasadzie współczesność rozwiązań wolałaby jednak coś solidniejszego, coś czego nie trzeba rozkładać, nakrywać, montować. Obiecaliśmy sobie pełne poszanowanie gustów i po wyczerpaniu argumentów technicznych I funkcjonalnych, przechodzimy do następnej, zu­pełnie innej koncepcji, nie gwarantując jednak, że znów nie obejdzie się bez jakichś niespodzia­nek.