grey and white house near trees during daytime

Zespoły uprawy warzyw pod szkłem

Warunkiem uznania jest ogólna powierzchnia uprawy pod szkłem 1800 m2 oraz wspólne źródło ogrzewania bloków szklarniowych lub wspólne urządzenia i maszyny specjalistyczne. Produkcja zespołowa może być prowadzona w jednym lub kilku obiektach stanowiących indywidualną własność poszczególnych członków. Zespołowi przysługują umorzenia części kredytów pobranych na budowę i zakup wspólnych urządzeń (ogrzewanie, elektryfikacja, zaopatrzenie w wodę łącznie z instalacją wodociągowo-kanalizacyjną). Zespoły uprawy pieczarek. Warunkiem jest łączna powierzchnia nie mniejsza niż 1000 xn2 powierzchni uprawnej. Produkcja pieczarek może być prowadzona w kilku lub jednym obiekcie, gdzie członkowie mogą prowadzić produkcję indywidualną (w poszczególnych komorach), wspólne natomiast powinny być urządzenia towarzyszące, maszyny i sprzęt. Zespołom przysługuje, podobnie jak przy zespołach szklarniowych, umorzenie części pobranego kredytu na budowę czy zakup wspólnych urządzeń. Zespoły deszczowania upraw, winny być organizowane przede wszystkim na bazie zblokowanych plantacji warzyw {wymagających deszczowania), truskawek a także zespołów warzywniczych prowadzących wspólny płodozmian. Minimalna powierzchnia objęta zespołowym deszczowaniem powinna wynosić nie mniej niż 10 ha upraw. Zespołowi przysługuje umorzenie części kredytu bankowego, pobranego na budowę urządzeń deszczownianych i zakup deszczowni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *