AMBITNE PROJEKTY

Chyba już dość tak zwanych „ambitnych” i „po­mysłowych” projektów, tym bardziej że i tak ocierać się już zaczynamy o granice praworząd­ności, nie mówiąc już o granicach obyczaju i przyzwyczajeń, które zapewne dla wielu dawno już zostały przekroczone. Zbliża się przecież ko­niec rozdziału * najwyższy Już czas popracować na „solidną i zrównoważoną’* opinię. Następne projekty będą już więc spokojniejsze. Oczywiście nie zrezygnujemy ani z pomysłowości rozwiązań, ani z poszukiwań ciekawszego wyrazu, jednak wszystko to będzie się odbywać środkami archi­tektonicznymi, do których jesteśmy już w jakiś sposób przywyczajeni. Weźmy na przykład ga­nek. Forma znana od dawien dawna, mimo to pozwalająca ma oiągle nowe, ciekawe interpre­tacje.