BASEN KĄPIELOWY

Mamy więc przed sobą prawdzi­wy basen kąpielowy, wprawdzie bardzo malutki, ale pozwalający na swobodne zanurzenie się w wodzie. Oczywiście zawsze możliwa jest budowa nieco większego obiektu, chodzi jednak o wy­kazanie, że zaczynać już można od takich „kie­szonkowych” formatów. Pod względem technicznym zastosować powin­niśmy 1 względnie 4 wariant konstrukcji, które dają największą szansę utrzymania wnętrza ba­senu we względnej czystości. Również nie można zapomnieć tu o spuście wody, która w tym wy­padku podlegać musi częstszej i całkowitej wy­mianie. Najbliższe otoczenie basenu wyłożone zostało kamieniem, który w miarę oddalania stopniowo rozluźnia się i zanika w zieleni.