Błędny jest pogląd głoszący, jakoby porzeczki czarne były roślinami gleb ubogich

Zdaniem francuskich specjalistów rośliny te dostosowują się do różnych typów gleb, byle to były gleby żyzne i nie nadmiernie wilgotne. Najwyższe plony dają plantacje z gleb piaszczysto- gliniastych o pH 6—6,5. Istnieje także opinia, że na glebach marglistych o pH 7,5 otrzymuje się owoce czarnej porzeczki o doskonałym aromacie. Zobaczmy na koniec francuskie gospodarstwa sadownicze, w których już są, lub powstają wielkie nasadzenia porzeczek czarnych stanowiące odpowiednik naszej zblokowanej plantacji porzeczek. W 1975 r. powstała taka 50 hektarowa plantacja. Założyło ją 3 sadowników i jeden rolnik, dotychczas specjalista wyłącznie od uprawy zbóż. Odległości rzędów mają 3,5 m, zaś odstępy w rzędach 0,8 m. Przewidziany jest głównie zbiór mechaniczny przy użyciu wspomnianej wyżej maszyny francuskiej. A oto inny odpowiednik francuski naszego sadu zblokowanego. Jest nim 105 hektarowe przedsiębiorstwo należące do zrzeszenia producentów S.I.C.A. Fruit du Berry. Obejmuje ono 3 gospodarstwa, w których znaj
duje się 80 ha jabłoni, 12 ha czarnych porzeczek, 2 ha truskawek oraz 1,5 ha malin, a także 3 ha 8-letnich czereśni. W tym czereśniowym sadzie, gdzie drzewa są niskie, o koronach umieszczonych tuż nad ziemią i silnie ciętych, nie ma żadnych wycieków gumy (fot. 4). Ten sad czereśniowy składa się w 70% z odmiany Van, a zapylaczami są odmiany Hedelfińska i Marmillat. Do omawianego gospodarstwa spółkowego wprowadzono tak dużą liczbę gatunków po to, by rozłożyć zatrudnienie równomiernie w całym sezonie. Mimo to, przedsiębiorstwo to nie może sobie poradzić ze zbiorem malin, a także i ze zbiorem czereśni i zamierza zrezygnować z tych 2 gatunków. Natomiast wyniki uzyskane na 12 hektarowej plantacji porzeczek zachęciły do założenia w sąsiedztwie wspomnianej 50 hektarowej plantacji. Ta 12 hektarowa plantacja rosła początkowo w rozstawie tradycyjnej 1,75X1,75 metra. Ale ze względu na zbiór maszynowy usunięto co drugi rząd, a pozostałe rzędy zagęszczono. Ale takie dosadzanie młodych roślin, w ziemi opryskiwanej od dawna herbicydami dało złe wyniki. Dlatego w nowej plantacji rozstawa będzie wynosiła od początku 3,5 X0,8 m.