From above of crop faceless female gardener planting seedling during work in countryside

ELEMENTOWY SYSTEM

Jak widać na rysunkach, taki trzyelementowy sy­stem znacznie już rozszerza zakres funkcji użyt­kowych. Powstaje przy tym możliwość stworzenia pełnego profilu „szczelnego” wnętrza, które w razie potrzeby może zostać całkowicie zamknię­te. Zamknięcie to tworzy przedłużenie tego sa­mego pasma brezentu, z którego wykonany jest dach altany. Wnętrze można dostosować zarówno do rekrea­cji dziennej, jak I przekształcić na wygodną sy­pialnię. Powierzchnia wnętrza – około 6 m* (2X3 m) – nie jest wprawdzie wielka, ale zna­cznie „zwiększyła” przestrzeń użytkową samych pojemników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *