green grass field with trees and flowers

ELEMENTY ŚCIAN

Opis pod rysunkiem wyjaśnia w zupełności za­równo bryłę domku, jak i konstrukcję każdego z sześciu elementów płytowych. Warto jednak urupełnić te dane omówieniem technologii i or­ganizacji pracy.Elementy ścian — jak już stwierdziliśmy – wykonuje się na ziemi, wokół płyty podłogowej, którq zbijamy od razu na podniesieniu z cegieł w miejscu lokalizacji domku. Cała budowa wy­gada więc jak rozłożone wielkie pudełko i zaj­muje niebagatelnq powierzchnię działki. Ponad­to przewidzieć powinniśmy wygodne obejście wokół płyt nie mówiqc już o elemencie dachu, który wykonujemy opodal. Aby więc zapewnić sobie pełnq swobodę, budowę rozpoczqć trzeba albo na wiosnę, przed pracami polowymi, albo zaraz po zebraniu plonów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *