HARCERSKIE KONSTRUKCJE

Nie wszystkich jednak zachwycają takie „harcer­skie” konstrukcje. Można więc, zachowując Ideę budowli, zamienić nie okorowane żerdzie na ba- liki i listwy drewniane. Konstrukcja typu stolar­skiego znacznie podniesie ogólną precyzję i ele­gancję całości. Ostatnią sprawą, na którą należy zwrócić uwa­gę, jest zabezpieczenie zagłębionego wnętrza przed skutkami opadów. Jak widać na rysunku, okapy dachowe zostały wprawdzie sporo wysu­nięte, ale nie chroni to wnętrza przed zalewem wód płynących po ziemi. Dopiero rowek ochron­ny biegnący po obwodzie może stać się jakimś poważniejszym zabezpieczeniem. Drzwi nie ma­jące okapu na czas deszczu zabezpieczamy ka­wałkiem kolorowego brezentu.