KOLEJNY PROJEKT

Projekt kolejnego domku, który weźmiemy na warsztat, mieć będzie tak! właśnie ganek, na którym umieścimy kącik jadałno-wypoczynkowy . Ganek nakryty jest jakby przedłuże­niem dwuspadowego dachu. Ta’ki nadwieszony daszek załamałby się jednak, gdyby nie podpar- oie, jakie widzimy na jego zakończeniu. Na tym me kończą się jednak atrakcje projektu. Intere­sująco rozwiązane zostało pomieszczenie na na­rzędzia I akcesoria ogrodnicze. Ni to szafa, ni to skrzynia, ni to komórka. Ów nieokreślony pojem­nik jest poszerzeniem bryły budynku obniżonym przez s|Xidek połaci dachowej. Dach nad tym pomieszczeniem jest odchylany niczym klapa 1 wykładany na połać dachową, podobnie jak kla­pa pionowa, której otwarcie w dół ułatwia zagospodarowanie wewnątrz. Gdyby tak zrezygno­wać z ganku i z pojemnika, wtedy pozostałaby z domku bardzo ubożuchna I monotonna bryłka pozbawiona wszelkiego charakteru.