Magazynowanie wody

Magazynowanie wielkich ilości wody, wynoszących dziesiątki miliardów metrów sześciennych jest coraz częstszym zjawiskiem we współczesnym świecie. Można przytoczyć wiele przykładów.
Zapora w Bracku (ZSRR) na rzece Angarze o wysokości 130 m utworzyła olbrzymie sztuczne jezioro (o długości 570 km i szerokości od 1,5 do 20 km), w którym gromadzi się 169 mld m3 wody. Obok zaopatrywania dużych obszarów w wodę, turbiny zbudowanej przy zaporze elektrowni dostarczają 22 mld kWh energii elektrycznej rocznie. Zapora wodna Hoover Dam (USA) o wysokości 222 m zagradzając drogę rzece Kolorado, utworzyła  zbiornik o pojemności 37,5 mld m3 wody, dzięki czemu zaopatruje w wodę 6 stanów i umożliwia produkcję 4 mld kWh energii elektrycznej rocznie.
W Afryce  dzięki zamknięciu 125 metrową zaporą Kariba biegu rzeki Zambezi powstało jedno z największych sztucznych jezior na świecie. Jezioro to (o powierzchni 5200 km2) gromadzi 160,3 mld m3 wody. Jego wody służą do nawadniania wielkich połaci ziemi uprawnej w Zambii i Rodezji. Nowa zapora wodna w Asuanie (zwana Wielką Tamą) o wysokości 111 m magazynuje 164 mld m3 wody, co pozwala na zwiększenie powierzchni nawadnianej o prawie milion hektarów.