single perspective of pathway leading to house

NAJBLIŻSZE OTOCZENIE

Nad wodą — zgodnie z naszą umową — znaleźć się powinno miejsce wypoczynku. Istotnie przy najwyższym kręgu widzimy małą ławeczkę, zdra­dzającą niedwuznacznie pochodzenie korzenio- plastyczne. Kącik jest malutki, jednoosobowy, przeznaczony do samotnych kontemplacji. Warto parę słów poświęcić najbliższemu otocze­niu wodnego tryptyku, wyjaśniając przede wszy­stkim, skąd wzięła się różnica poziomów tak do­skonale urozmaicająca cały układ. Jak łatwo się domyślić, wzniesienie jest sztuczne i uformo­wane zostało z ziemi wydobytej z wnętrza krę­gów. Między kręgi powtykano co urodziwsze kamie­nie i trochę grubego żwiru, a odpowiednio do­brane byliny uzupełniają program skalnego ogródka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *