green grass field with trees

ODDZIELNY PROBLEM

Od faktury materiałowej ścian zależy nie tylko koloryt i wyraz architektoniczny, ale również wa­runki termiczne i szczelność budowli. Oddzielny problem startowi tylna ściana domku. Zawiera ona dostawione do konstrukcji nośnej jakby trzy segmenty szaf. Jeden z tych segmen­tów – zamykany – dostępny jest z zewnątrz i spełnia rolę komórki narzędziowej, a dwa po­zostałe – otwarte —służą we wnętrzu jako rega­ły. Konstrukcja tych urządzeń widoczna jest na planie domku . Regały wewnętrzne wi­dzimy również na rysunku wnętrza, który wyko­nany został wzorem rentgenologicznego zdjęcia jako prześwietlenie bryły . Warto zająć się tym wnętrzem choćby ze względu na jego niewielką przestrzeń, w której, jak się okazuje, można w sposób racjonalny rozwiązać wszyst- kie podstawowe problemy związane z pobytem na działce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *