Odmiana Mele Coultre

Pierwsze kwitnienie zaczyna się po około 11—12 tygodniach od rozpoczęcia uprawy w połowie lutego, to znaczy w połowie maja. Drugie kwitnienie powinno mieć miejsce w połowie lipca, a trzecie około połowy października. Wahania w terminach kwitnienia powojników mogą wynikać z różnic odmianowych. Praktycznie wszystkie odmiany C. jaćkmanii nadają się do uprawy w szklarni, należy jednak dać pierwszeństwo wypróbowanym w tej uprawie. Najczęściej wymienia się tutaj cenione odmiany: ’Duches de Edinburg’ biała, wielkokwiatowa, wonna ’M-me la Coultre’ białokremowa, wielkokwiatowa ‘Nelly Moser’ jasnoróżowa, wielkokwiatowa ‘Prinz Hendrik’ różowa, wielkokwiatowa ’Lasurstern’ niebieskofioletowa, wielkokwiatowa ’President’ ciemnofioletowa, wielkokwiatowa. Po ostatnim cięciu kwiatów, przez cały okres zimy szklarnia może być nieogrzewana. Aby jednak nie dopuścić do strat wrażliwego na niższe temperatury materiału roślinnego, temperatura w szklarni nie powinna spadać poniżej minus 5°C. W lutym należy rośliny znów przyciąć nad 4 oczkiem od ziemi i całą uprawę można powtórzyć. W ostatnich latach obserwuje się coraz częściej próby potanienia tej uprawy i zamiast w szklarni przyspiesza się wczesną wiosną powojniki w belgijce, a po minięciu obawy większych przymrozków wiosennych przenosi się doniczki z powojnikami do nieogrzewanych namiotów foliowych, gdzie przy korzystnym przebiegu temperatur można otrzymać trzy zbiory kwiatów podobnie jak w szklarni.