pink and red rose field

OPUSZCZAJĄC DZIAŁKĘ

Opuszczając działkę na dłu­żej, napinamy brezent na całej płaszczyźnie otworu. Chroni on skutecznie przed zacinającym deszczem lub śniegiem, ale dla złodzieja taka brezentowa plandeka stanowić będzie tylko pro­wokację. Minie rok, może dwa i zastosujemy najradykal- niejszy środek na wszystkie kłopoty. Oto zbliża­my się do sedno tajemnicy — cały projekt od samego początku zarówno pod wtzględem kon­strukcji, jak i układu funkcji pomyślany jest jako forma zamknięta, jako mały działkowy domek . Nasza altana była więc budowlą pierw­szego etapu, można ją traktować jako domek w budowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *