PODNOSZENIE STANDARDU

Okazuje się, że podnoszenie standardu użytkowego prowadzi jednocześnie do wzbogacenia wyrazu architekto­nicznego.Również w następnym rozwiąraniu ganek wystąpi jako listotny element kompozycji. Tym razem bę­dzie to już nieco poważniejsza realizacja, obej­mująca program średniego domku wczasowego .Na plonie całości rozróżniamy trzy podstawowe struktury funkcjonalne. Część sypialmo-wypoczyn- kową we wnętrzu, część rekreacyjno-jadalną na zewnątrz, w obrębie ganku oraz trzysegmentowy blok magazynowy dostępny częściowo z zewnątrz. Spory stół no kobyłkach jest sprzętem wędrują­cym. Normalnie stoi na ganku, ale miejsce dla niego na wypadek nBepogody przewidziane jest również we wnętrzu pod oknem.Ciekawa jest ikonstrukcja domku, częściowo od­słonięta i rozegrana w kompozycji przestrzennej. Dość efektowne podpory i stężenia, podtrzymu­jące dach ponad gankiem, wykorzystane zostały jednocześnie jako podparcie siedzisk. Istotnym elementem architektury domku jest ścia­na między gankiem a wnętrzem. Powinna być ona w miarę możności mocno przeszklona, mo­że nawet częściowo ażurowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *