red flowers on green grass field

PRZED PRACĄ

Przed pracq na działce powinniśmy uprzednio dokonać wstępnej obróbki materiałów, korzysta­jąc najlepiej ze sprzętu mechanicznego. Chodzi tu o przycięcie piłą tarczową kompletów desko­wań zewnętrznych i wewnętrznych, ukrytych we­wnątrz elementów konstrukcyjnych oraz płyt izo­lacyjnych. Po wygładzeniu i ponumerowaniu tak przygotowanych kompletów paczkujemy je i do­piero wtedy rozpoczynamy „budowę”. Wszystkie późniejsze działania — wykonanie poszczegól­nych płyt oraz montaż całości — odbywają się za pomocą tak zwanych wiązań „amerykańskich”, to znaczy na gwoździe. Tam, gdzie wystąpią ryt­miczne powtarzające się układy gwoździ, powin­niśmy dbać o równe odstępy między nimi. Przy zestawianiu domku trzeba się posługiwać gwoź­dziami wielokaiibrowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *