A Girl Watering The Plants

ŚCISŁA UKŁADANKA

Wnętrze okazało się więc ścisłą układanką, jeśli chodzi o funkcje dzienne, noc* łeg oraz funkcje magazynowe. Wszystko „pasu­je” tu jak w pudełku do klocków, które składa* my po zabawie.Wiele powiedzieliśmy sobie już we wstępie o spójni funkcjonalnej I przestrzennej między dom­kiem a przyległą strefq wypoczynkową. Jak wi­dać na rysunkach, nawet przy okazji tak mini­malnego projektu sprawa ta nie traci nic ze swej aktualności. Można by nawet powiedzieć, ie im mniejszy domek, tym szerzej rozwiązywać się po­winno część rekreacyjną w plenerze. To samo powiedzieć by moina o następnym wariancie domku, w którym program rekreacyjny został jeszcze bardziej wzbogacony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *