red flowers on green grass field

WARZYWNICTWO

Rok ubiegły przyniósł kilka ciekawych pozycji z warzywnictwa. Praca zbiorowa Odmianoznawstwo roślin warzywnych, jest monografią odmian warzyw uprawianych aktualnie w Polsce. Poza opisem charakterystycznych cech morfologicznych i biologicznych odmian znajdują się informacje o przydatności danej odmiany dla określonych warunków klimatyczno-glebo- wych oraz jej zastosowanie i wartość użytkowa. Książkę polecamy pracownikom stacji hodowli roślin ogrodniczych, służbie ogrodniczej oraz specjalizującym się warzywnikom. Wobec potrzeby intensywnego rozwoju upraw szklarniowych i szeroko zakrojonego budownictwa nowoczesnych szklarni, tematem interesującym wiele osób jest możliwość regulowania czynników składających się na pojęcie klimatu szklarni, odpowiednio do wymagań uprawianych w niej roślin. A zatem dla projektantów oraz użytkowników tych obiektów polecamy książkę P. Kanthaka pt. Klimat i klimatyzacja szklarni. Jest to tłumaczenie z języka niemieckiego, jednakże zgodnie z opinią naszych specjalistów również czytelnik polski znajdzie w niej wiele praktycznych porad i wskazówek z tego zakresu. Jak urządzić szklarnię lub tunel foliowy oraz jak uprawiać w nich warzywa poinformuje książka J. Skier- kowskiego pt. Uprawa warzyw w szklarniach i pod folią, przeznaczona głównie dla producentów i służby ogrodniczej. W książce tej opracowanej na podstawie badań Instytutu Warzywnictwa autor prezentuje najnowsze technologie uprawy szeregu gatunków warzyw oraz wiążące się z tym zasady przygotowania i wyposażenia szklarni czy tuneli foliowych. Dla osób, które ze względu na swoje osobiste zainteresowania bądź chęć pogłębienia wiedzy lubią sięgać do historii, PWRiL wydało w niewielkim nakładzie książkę M. Nowińskiego pt. Dzieje upraw i roślin ogrodniczych. Poza roślinami warzywnymi uprawianymi w Polsce, obejmuje ona również wiele gatunków z innych stref geograficznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *