Wietrzenie szklarni

Od początku kwietnia, wraz ze wzrostem temperatury na dworze, trzeba intensywniej wietrzyć szklarnię. Również od tego mniej więcej czasu, wraz z silnym wzrostem roślin, należy rozpocząć zasilanie ich nawozami i przywiązywanie pędów do rusztowań. Najlepiej jest zasilać rośliny w odstępach 10-dniowych, na przemian 0,3% roztworem Azofoski i Flory. Nie wolno dopuścić, aby wijące pędy wzajemnie się splątały, gdyż utrudnia to potem cięcie kwiatów. Jako podpór można używać różnego rodzaju tyczek i palików wiązanych ze sobą w poziomie i pionowo. Przy uprawie powojników w doniczkach najczęściej już do doniczki wstawia się palik, który potem poprzecznie łączy się z palikiem z sąsiedniej doniczki i w ten sposób tworzy się całe rusztowanie. Wszelkie jednak używane podpory muszą być delikatne, aby nie cieniowały nadmiernie wybitnie lubiących światło roślin. Niektórzy praktycy zalecają aby górne części rusztowania robić z bardziej delikatnych materiałów, np. z pędów nawłoci (Solidago) i następnie wijące się gałązki z kwiatami ciąć sekatorem razem z podporą. Budowanie rusztowań i przywiązywanie pędów jest najbardziej pracochłonną czynnością w uprawie powojników.