WODA W ZBIORNIKACH

Jednocześnie woda ujęta w zbiorniki i powoli wędrująca między nimi znacznie ogrzewa się i traci dzięki wzmożonemu parowaniu niemiłe dla roślin substancje chloro­we. Cała ta inżynieria wodna w opisie brzmi bardzo groźnie, ale w rzeczywistości wszystko, jak widać na rysunku, sprowadza się do bardzo prostych urządzeń. Zupełnie odwrotnie ma się rzecz z obudową hydrantu, jeśli można tak naz­wać budowlę, z której wypływa woda. Budowla stoi, jak wiemy, na granicy działek. Wzniesiona została w wyniku porozumienia mię­dzy sąsiadami i zaopatruje w wodę obie „pose­sje”. Wspólne źródło można potraktować jako miejsce spotkań I pogwarek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *