green grass field with trees

WSZELKIE UMOCNIENIA

Następne rozwiązanie spełnia te warunki w je­szcze większym stopniu. Zgodnie z umową ostat­ni przykład każdego tematu zawierać powinien jakieś optimum tego, co można osiągnąć włas­nymi siłami .Przyjrzyjmy się, jakie elementy złożyły się na pre­zentowane założenie. Wszystko zaczęło się od wyboru miejsca i „zahaczenia się” o uskok tere­nu podkreślony zresztą niebagatelnym dodat­kiem kilku dobrych metrów ziem! wydobytych z basenu. Zespół uzyskał w ten sposób nie tylko oparcie,-ale wrósł niemal w strukturę krajobrazu działki. Wszelkie umocnienia, skarpy i schodki ujęte zo­stały obudową kamienną. W podobnym charak­terze utrzymane zostały podłogi ogrodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *