WSZYSTKIM ZNANE

Wszystkim za­pewne znane są wypadki przenoszenia terenów działkowych. Otrzymuje się wtedy rekompensatę w postaci nowej działki w terenie surowym, aledokonane już Inwestycje niestety przepadają. Posiadacze domków typu wielkopłytowego tracą jednak wielekroć mniej niż na przykład właści­ciele „szkieletowców” lub „murowańców”.. Do­mek z elementów można bowiem łatwo rozmon­tować i ustawić drugi raz na nowym miejscu.Cała operacja wraz z przewiezieniem trwać bę­dzie zaledwie kilka godzin.Zasadę budowania z gotowych, uprzednio przy­gotowanych elementów omówiliśmy na przykła­dzie minimalnego domku o powierzchni 6 m.