From above of crop faceless female gardener planting seedling during work in countryside

ALTANA

Dotąd wszystkie nasze kąciki wypoczynkowe projektowaliśmy jako zespoły otwarte. Jeśli na­wet zjawiała się pergolą, kawałek dachu czy ja­kieś boczne przesłony, zawsze mieliśmy jednak do czynienia z kompozycjami plenerowymi, które tylko umownie można było nazywać wnętrzami. Nadszedł czas, aby sięgnąć do form bardziej zamkniętych. Zajmiemy się altanami i małymi działkowymi domkami.Spróbujmy najpierw wyjaśnić sobie, co nazy­wać będziemy altaną, a co domkiem. Wyjaśnie­nie tego jest bardzo istotne, dochodzi bowiem na tym tle do wielu nieporozumień. Altana w tradycyjnym pojęciu tego słowa jest ażurową, lekką budowlą ogrodową, służącą do schronienia się przed deszczem lub słońcem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *