CHARAKTER SAMEGO BASENU

Powstało w ten sposób coś w ro­dzaju „zielonego wnętrza”, które jest wyraźnie otwarte na basen. Charakter samego basenu (wariant 1 albo 4) jest wyraźnie kąpielowy. Urozmaiceniem jego prostokątnej formy jest pochyła ściana skarpy schodząca do wody. W obrębie basenu Jest ona absolutnie „czysta” (kamień-J-beton), ale w mia­rę podnoszenia się nad poziom wody zmieniać zaczyna swój charakter, przechodząc stopniowo w skalny ogródek, porośnięty kolorowymi byli­nami. Na pierwszym planie rysunku zjawić się powinna ściana bujnej zieleni, będąca parawanem osła­niającym całość założenia. Niestety, musimy Ją sobie jedynie wyobrazić.