GRANICA SĄSIADA

Od granicy sąsiada najmniejsza dopuszczalna odległość do budowania czegokolwiek powinna wynosić 3 m (z wyjątkiem bliźniaków), najwięk­sza zaś powierzchnia wszelkich budowli w ogro­dach działkowych na terenie miast nie powinna przekraczać 20 m2, zaś poza Ich granicami może wynosić 35 m*. Na tym skończymy część ogólną. Nadszedł już czas, aby wreszcie przejrzeć różne rozwiązania, przykłady i modele.Zacznijmy od najprostszych l najmniejszych. Pierwszy przykład dotyczyć będzie domku, któ­rego powierzchnia nie przekracza 7 m*. Podpisy pod rysunkami wyjaśniają techno­logię budowlaną, z której wynika nie tylko pro­stota obróbki czy montażu, ale I wykaz najbar­dziej dostępnych, najtańszych materiałów.