IZOLACJA

Budynek jest mu­rowany z cegły lub z kamienia na całym swoim obwodzie, również i ściana wejściowa (do wyso­kości okien). ściany domku są właściwie muramioporowymi, trzymającymi masywy ziemne ze wszy­stkich stron, muszą więc posiadać odpowiednią wytrzymałość (55 cm) na boczne parcie gruntu. Drugim warunkiem powodzenia jest ideatna izo­lacja pionowa na całym zetnięciu ziemi z mu* rem. Izolację taką najlepiej można wykonać z dwóch warstw papy klejonej gorącym lepikiem. Izolację zakłada się w wykopie, w którym ziemia odsłonięta jest ok. 50 cm od muru. Dopiero po jej wyschnięciu zasypujemy wykop zewnętrzny. Jeśli murowana konstrukcja nam „nie leży’’, mo­żna poprzestać jedynie na ścianie kamiennej w pobliżu drzwi, budując resztę ścian z bali drew­nianych o większym przekroju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *