KONCEPCJA ALTANY

Współczesna koncepcja altany właściwie pozo­stała nie zmieniona. Nastąpiła jedynie intensyfi­kacja jej funkcji użytkowych. Dalsza intensyfika­cja funkcji doprowadza nieuchronnie do budo­wli zamkniętej, która przybiera postać domku. Ogniskuje on wszystkie funkcje dzienne, zabez­piecza dobytek I służyć może do spędzania wee­kendowych i urlopowych nocy. Dlaczego to rozróżnienie definicji jest takie Isto­tne? Otóż nasze działkowe prawodawstwo nie uznaje w zasadzie formy domku, woli natomiast wszelkie działkowe budowle określać bezpiecz­niej nazwą altany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *