green metal garden shovel filled with brown soil

Kredyty na nowe budownictwo ogrodnicze

Kredyty na nowe budownictwo mieszkaniowe i kapitalne remonty budynków mieszkalnych dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji ogrodniczej lub warzywniczej mogą być udzielane osobom, dla których głównym źródłem utrzymania są dochody z tej produkcji prowadzonej w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych, bez względu na obszar prowadzonego gospodarstwa.
Materialne zabezpieczenie zwrotności kredytu inwestycyjnego stanowią wpływy z produkcji oraz składniki majątkowe pożyczkobiorcy. Formalno-prawne natomiast zobowiązanie dłużne (skrypt dłużny) podpisany przez producenta i pełnoletniego członka rodziny (żona, mąż córka, syn) wspólnie gospodarującego. Niezależnie od skryptu dłużnego, na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego bank spółdzielczy wymaga wpisu hipotecznego do księgi wieczystej obejmującej parcelę pożyczkobiorcy, na której jest budowany kredytowany obiekt. Należy tu zaznaczyć, że formę zabezpieczenia kredytów w indywidualnych przypadkach określa bank spółdzielczy, który kredytu udziela. Np. w przypadku braku możliwości hipotecznego zabezpieczenia kredytu dopuszcza się możliwość pobrania poręki osoby lub osób majątkowo odpowiedzialnych. Ostateczna decyzja należy jednak do banku udzielającego kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *