LOGICZNE ROZWIĄZANIE

W takim układzie jedynym lo­gicznym rozwiązaniem jest powiązanie przestrzeni rekreacyjnej z wnętrzem przez przeszklenie tej ściany i umieszczenie w niej drzwi wejściowych. Ostatni wariant „dachowca” rozwiązuje ten pro­blem w sposób jeszcze skromniejszy . Ściana szczytowa potraktowana jest jako bez­pośrednie wejście, a taras leżący na jej przedłu­żeniu znajduje się na zewnątrz bryły. Jak wyni­ka z następnego rysunku, jest on ogrom­ną okiennicą, która ustawiona pionowo zakrywa ściśle całą ścianę wejściową.Jeśli wymyśliliśmy nazwę „dachówce”, konsek­wentnie już następną grupę domków nazywać możemy „półdachowcami”. Konstrukcja domków w tej grupie opiera się na podobnej zasadzie, z tą jednak różnicą, że zamknięta przestrzeń użytkowa domku znajduje się tylko pod jedną połacią dachową. Druga połać albo jest pozo­rowana, albo w ogóle jej nie ma.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *