LUDOWE FORMY

Pierwsza z prezentowanych chałup nawiązuje do ludowych form norweskich, przeżywających obec­nie swój wielki renesans (). A teraz proszę się nie przerazić, ale chałupka ubijana i lepiona jest z… gliny. Glina — Jeśli jest jej pod dostatkiem — „zbrojona” chrustem i wzmacnia­na kamieniami, stanowi’ znakomity materiał bu­dowlany o dużych walorach izolacyjnych 1 znacz­nej wytrzymałości. Dach wraz z konstrukcją wspierającą wykonany jest z okrąglaków I pni z zachowanymi partrami ikory. Swego rodzaju cu­riosum znajduje się jednak dopiero na dachu. Otóż zgodnie z tradycją norweską na kilku war­stwach papy kładziemy dorodną murawę, w któ­rą nie zawadzi wysiać nieco kwiecia.Dużą atrakcją może być również wnętrze chału­py . Romantyczno-prymitywny charakter ‘wnętrza będzie zależeć od właściwego doboru sprzętów i detalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *