Woman Checking On The Tomato Plants

Najlepsza produkcja jabłek jest na terenach podgórskich

Problemowi wykorzystania słońca powinniśmy poświęcić więcej uwagi, tym bardziej, że to życiodajne źródło energii jest u nas skromniejsze niż w USA czy w południowym Tyrolu. Można to u nas także osiągnąć przez właściwe formowanie koron (silne prześwietlanie i spłaszczanie), dobór rozstawy oraz formę drzew. Mniejsze drzewa efektywniej produkują owoce. Przy prześwietlaniu koron starszych drzew trzeba najwięcej uwagi poświęcić cieńszym gałęziom, które należy usuwać lub skracać przy pomocy sekatora, czy to z przedłużonymi rączkami czy na tyczce. Te narzędzia do cięcia nie mogą się u nas jakoś rozpowszechnić, bo nie znane są jeszcze korzyści ekonomiczne. Nowe sady jabłoniowe zakładane są z kilku odmian na kilku podkładkach, ale bez większego różnicowania rozstawy drzew. Rozstawa drzew więcej zależy od stosowanych maszyn niż od podkładki czy odmiany. U nas na razie jeszcze jest odwrotnie. Sądzę, że w naszych sadach winno się przyjąć schematyczną rozstawę drzew, która zapewni dostateczną ilość światła, a przede wszystkim zapewni ekonomiczne wykorzystanie dostępnych maszyn. Na wysokość plonów jabłek duży wpływ ma nie ilość, a wielkość owoców. W naszych sadach przy wysokich urodzajach zawsze jest dużo owoców małych i oczywiście słabe owocowanie w roku następnym. W tamtejszych sadach natomiast mimo tych wysokich plonów wielkość jabłek jest zadziwiająco duża. U odmian Red czy Golden Delicious niewielki procent jabłek ma średnicę poniżej 7 cm. Poza słońcem i temperaturą, na wielkość owoców, duży wpływ ma przerzedzanie kwiatów lub zawiązków. Ten, tak ekonomiczny zabieg w produkcji jabłek nie przyjął się u nas na szerszą skalę. Głównie dlatego, że drobne jabłka są jeszcze poszukiwane (chociażby przez przemysł przetwórczy), a cena jest jeszcze na przyzwoitym poziomie. Jednym słowem jeszcze się u nas opłaca produkcja jabłek małych rozmiarów. Wydaje nam się, że im więcej jabłek na drzewie, tym wyższy plon. To tylko pozorna prawda. Wysokie plony jabłek można tak samo lub łatwiej osiągnąć przez mniejszą ilość, ale większych owoców na drzewie. Przez przerzedzanie osiąga się nie tylko duże owoce, ale także regularniejsze owocowanie drzew. Przy przerzedzaniu zawiązków jakoś dziwnie boimy się ręcznego przerywania. W krajach ze znacznie droższą robocizną jest to podstawowy zabieg w intensywnych sadach jabłoniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *