OBOK WZGLĘDÓW URBANISTYCZNYCH

Obok’względów urbanistycznych przy lokalizacji domku pamiętać należy również o warunkach naturalnych, takich jak strony świata, kierunki wiatrów czy warunki nasłonecznienia. Postarajmy się krótko scharakteryzować elemen­ty, które mieć będą najistotniejszy wpływ na wy­bór miejsca i ustawienie domku.Spośród stron świata najkorzystniejsze wydają się: południowo-wschodnia, południowa, połud- niowo-zachodnia. Z tej strony powinna stać główna przeszklona ściana domku. Oczywiście jest to ogólna zasada, od której można robić odstępstwa podyktowane różnymi Istotnymi po­wodami. Na przykład szkodzi nam słońce I wte­dy domek ustawiamy odwrotnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *