Girl and Puppy Sitting on Green Grass Surrounded With Plants During Daytime

OKREŚLENIE LOKALIZACJI

Dobrze byłoby również okre­ślić odpowiednią lokalizację dla lodówki aku­mulatorowej lub torby chłodniczej (wnęka). Nie można przy tym zapomnieć o miejscu na wiadro z wodq i kosz na. odpadki (pod płytą stołu). Ostatnią, niezmiernie istotną funkcją domku na działce jest program rekreacyjny, który coraz od­ważniej wprowadzany bywa w zakres jego archi* tektury. Istnieje pod tym względem swego rodza­ju stopniowanie. Przy mniejszych domkach zes­pół rekreacyjno-wypoczynkowy powinien być lo­kalizowany w zasadzie obok domku na tarasie czy na ganku (siedziska, leżaki, stolik ogrodowy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *