OPRÓŻNIENIE DONICY

Powinniśmy jednak stworzyć możliwość sezono­wego opróżnienia donicy, najlepiej umieszcza­jąc w ściance kręgu, tuż nad poziomem mułu, gumowy korek. Wszystkie dotychczas omówione przykłady roz­wiązań wodnych w dużej mierze służyły jako zbiorniki wody ogrodniczej przy nieco zdawko­wym traktowaniu programu rekreacyjnego. Wprawdzie obok zbiornika czy sadzawki zawsze zjawiała się jakaś ławeczka czy siedzisko, ale nie spotkaliśmy rozwiązań, które traktowałyby wypo­czynek jako funkcję dominującą.Przykład, który teraz rozważy nie będzie po­zostawiał już pod tym względem żadnych wątpli­wości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *