OSOBNA SPRAWA

Osobną sprawę stanowi ochrona domku I Jego rekreacyjnych przyjegłości przed wiatrem. Wie­lu uważa, że zasadzenie jednego czy dwu drze­wek w najbliższym sąsiedztwie jest wystarczają­cym rozwiązaniem. Tymczasem same drzewka nie dają ostatecznej osłony, wiatr wieje bowiem rów­nie dobrze pod ich koronami . Rezultat osiągniemy jedynie wprowadzając pomiędzy drzewka gęste zakrzewienie .Ostatnia ogólna sprawa jest natury administra­cyjnej i dotyczy dwóch wymiarów, których przed podjęciem projektowania I wytyczania domku, nauczyć się trzeba na pamięć.