PODNOSZONE SIEDZISKA

Siedziska są podnoszone, a pod nimi znajduje się cały działkowy magazyn. Konstrukcja samej altany również jest dość in­teresująca. Po dokonaniu wyżej wspomnianego okrągłego wykopu przystępujemy do budowy ścian na jego zewnętrznym obwodzie. Ściany ro­bimy z żerdzi pionowych o średnicy około 4 cm, wkopanych w ziemię w odstępach co 15—20 cm i plecionki z wikliny lub trzcin przeplecionych między tymi żerdziami. Również ciekawie wy­glądałaby ściana pleciona z cienkich drewnia­nych strużyn, z których wyrabia się łubianki. Jak widać na rysunku, plecionka nie musi zamykać całego obwodu.