High angle of stone building with potted plants and blooming bushes growing in yard

SAM DOMEK

Sam domek stanowi Identyczną bryłę l ten sam układ funkcji, jest więc wariantem poprzedniego rozwiązania, różniącym się jedynie konstrukcją I materiałem budowlanym. Mógłby ktoś kwestionować celowość prezento­wania zbliżonych do siebie rozwiązań, okaże się jednak, że zmiana struktury materiałowo-kon­strukcyjnej doprowadza w konsekwencji do istot­nych różnic. Zmiany polegają na wprowadzeniu dwóch bocrnych kamiennych ścian, które stano­wią jakby oparcie konstrukcyjne wszystkich po­zostałych elementów budowli. Na ścianach tych opierają się belki stropu. Również pozostałe „stolarskie” ściany – przednia, okienna I tylna, regałowa – uzyskały solidne, konstrukcyjne uję­cie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *