red and white flower garden

TECHNICZNA STRONA

Komplet rysunków wraz z opisami demonstruje wyczerpująco stronę techniczną tematu . Obok widzimy ogólny widok perspektywiczny już urządzonego domku .Istotę konstrukcji i jednocześnie całą syntezę for­my stanowi system krokwi dachowych, które wy­stępując parami tworzą kształt odwróconej litery V. Kilka takich par pokrytych połaciami dachowymi daje już właściwie końcowy rezultat w po­staci gotowego domku. Problem leży jedynie w I tym, jak go otwierać i jak zagospodarowywać i wnętrze. Wariant, który mamy na warsztacie, ma i otwarcie — można rzec — królewskie. 2 jednej ; strony wszystkie segmenty dachu podnosi się do  pozycji niemal poziomej. Przytrzymują je linki stalowe przymocowane do kalenicy. To znacznie rozszerza wnętrze, można powiedzieć, że „wy­chodzi” na całą płaszczyznę tarasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *