FORMA SADZAWKI

Owa romantyczność jest z jednej strony wyni­kiem miękkiej, nieregularnej formy samej sa­dzawki, jak i rozbudowanego otoczenia. Kraj­obraz powstały w ten sposób jest również jak poprzednio rezultatem – wyrażając się fachowo  dodatniego bilansu ziemi wyciągniętej z sa­dzawki. Ziemia ta użyta została do uformowania sporego siedziska, które następnie wyłożone i umocnione zostało za pomocą kamienia. „Po­duszki” z klocków drewnianych być może nie za­pewniają komfortu, ale od kamienia „ciągnie jednak po krzyżu i zabezpieczenie takie jest bardzo pożądane. Siedzisko skierowane jest na wo­dę.