Woman Checking On The Tomato Plants

KAMIEŃ ŁAMANY

Wi­dać tu kamień łamany (względnie płyty) ułożo­ny jednak luźniej, jakby ażurowo – przy pozo­stawieniu sporych luk na wyrastającą między nimi zieleń. Na tak przygotowanym podłożu ustawiona została część wypoczynkowa,, składa­jąca się z ław i stołu ogrodowego. Siedziska i blat wykonane zostały z drewna, natomiast podpory konsekwentnie — z kamienia. Na prze­dłużeniu jednej z ław widzimy małe zaplecze kuchenne. Całość zespołu wypoczynkowego na­kryta została pergolą porośniętą zielonymi pną­czami. Rolę przesłon bocznych przejąć mogą niewielkie trejaże i pergole ustawione na zaple­czu siedzisk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *