KONIECZNOŚĆ UKRYCIA

Oczywiście pow­stanie konieczność ukrycia pościeli (pojemniki zrobione są pod ławami). Taki letni domek z „programem wakacyjnym” staje się już budowlą złożoną, którą w pewnych wypadkach można nawet przegrodzić, oddziela­jąc komórkę magazynową od pomieszczenia re­kreacyjnego. Jeśli chcielibyśmy uniknąć podziału wnętrza, wtedy tak zwaną „brudną” część war­sztatu ogrodniczego przenieść można do pojem­nika dostępnego z zewnątrz (szafa komórkowa). Tak wygląda w skrócie analiza programu użytko­wego naszego domku. Jak zapewne wszyscy za­uważyli , stronie funkcjonalnej towarzyszył ujęty w nawiasy spis konkretnych form wnętrza I wy­posażenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *