Latorośli, która ma czarną wewnętrzną plame nie będzie miała owoców

Jeżeli kto żąda, aby szczepy przed czasem zwyczajnym dojrzałe przynosiły owoce, niechaj latorośli szczepi w pniaczkach drzew wczesne wydających owoce, a swych żądań odbierze skutki; na przykład gdyby winna latorośl w pniaczek wiśniowy wszczepiona była, przynosić będzie grona winne pod ten czas, gdy dojrzałe czas zrywać wiśnie. Przeciwnie, jeżeli latorośli drzew prędko owoce wydających, szczepione w pniaczkach drzew późno rodzących, jakie są niesplik, cytryna, w takich szczepach wiosenne owoce pod jesień dopiero dojrzałe pokażą się. Gdyby na korzeń wiśniowy nakładziono wapna gaszonego lub wody ciepłej kilka razy nalano, przyniesie wiśnia owoc dojrzały przed czasem, niedługo jednak takie drzewo trwać może; podobnym sposobem grona winne przez obłożenie macicy winnej wapnem gaszonym do dojrzałości wcześniej przychodzą.
Dojrzalsze jednak zawsze będą owoce, gdy latorośli szczepione będą w pniaczku tego rodzaju, którego są i one, np. latorośli gruszkowe w pniaczkach gruszkowych i tam dalej. Jeżeli szczepy zaczynają kwitnąć zaraz drugiego roku, trzeba otrząsać kwiat, wyrósłszy bowiem, nie wydawałby obfitych owoców. Jest też sposób dodania farby, czyli barwy owocom; jeżeli latorośli do szczepienia naznaczone są umaczane i wskroś przejęte jaką farbą, tego samego potem koloru wydadzą owoce, lub jeżeli szczepy są złożone z latorośli drzewa jednego koloru wydającego owoce i pniaka innego koloru mającego frukta, np. jeżeli latorośle gruszek, lub jabłek przed szczepieniem umoczone w krwi Szczuki są, wyrósłszy, czerwonego zupełnie koloru jabłka i gruszki wydadzą. Będą także czerwone pomienione owoce, gdy będą szczepione w pniaczku morwowym, czarnej wiśni, taż sama uwaga być powinna o innych drzewach.