Cute siblings resting in green garden

Materiały pomocne dla sadowników

Na początku bieżącego roku powinna ukazać się książka, której od lat brakowało na półkach księgarskich. Jest to pierwsze, wyczerpujące wydanie pt. Szkółkarstwo sadownicze A. Czynczyka. Problem niezmiernie aktualny ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie na materiał szkółkarski, a zatem i planowany rozwój tej gałęzi produkcji sadowniczej. Czytelnicy znajdą w niej charakterystykę warunków niezbędnych do założenia szkółki, wiadomości o rozmnażaniu ge- neratywnym i wegetatywnym podkładek, jakości podkładek dla poszczególnych gatunków drzew i krzewów owocowych, technikę produkcji podkładek, a następnie drzewek, ogólne zasady kwalifikacji materiału szkółkarskiego oraz ochrony szkółek i plantacji przed chorobami i szkodnikami. Książka przeznaczona jest dla szkółkarzy, pracowników hodowli roślin ogrodniczych oraz studentów wydziałów ogrodniczych. Uzupełnieniem tego tytułu jest książka A. Miki pt. Szczepienie i przeszcze  pianie roślin sadowniczych, opracowana głównie z myślą o producentach, będzie jednak mile widziana także przez amatorów i działkowców eksperymentujących we własnych ogródkach. Książka bogato ilustrowana rysunkami i zdjęciami, które prezentują przede wszystkim technikę wykonania poszczególnych czynności. Treść zapoznaje czytelnika z zasadami szczepienia, narzędziami i przyborami potrzebnymi do wykonania szczepienia, różnymi metodami wykonywania szczer pień oraz pielęgnowaniem drzew po zaszczepieniu. W podobnym układzie omówiono również technikę oczkowania oraz przeszczepianie starych drzew.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *