purple flowers near green trees and river during daytime

Sadownictwo i Pomología

W sprzedaży znajdują się dwie książki Sadownictwo i Pomología, przeznaczone w zasadzie dla studentów, polecamy je jednak również pro- ducentom-sadownikom, którzy dla swoich decyzji chcą mieć szczegółową i głęboką wiedzę o przedmiocie. Sadownictwo jest szóstym wydaniem znanej od lat pracy prof. S. A. Pieniążka. Obecna jej wersja została poszerzona i uzupełniona wiadomościami o uprawie krzewów owocowych. Czytelnicy znajdą w niej także obszerny rozdział poświęcony szkółkarstwu oraz ochronie drzew w szkółkach. Zakładanie sadów i ich prowadzenie obejmuje wszystkie gatunki drzew owocowych. W książce można znaleźć wiele cennych informacji o zasadach i warunkach przechowywania owoców. Pomología jest książką o cechach, właściwościach i wartości poszczególnych odmian drzew i krzewów owocowych. Wszystkie omawiane w niej odmiany są zilustrowane barwnymi planszami, które ułatwiają rozeznanie odmiany na podstawie kształtu owocu, zabarwienia skórki, charakterystycznych cech gniazda nasiennego i komór, zagłębienia szypułkowego, barwy miąższu itp. Dla producentów ogromnie ważne są informacje mówiące o przydatności danej odmiany do określonych warunków klimatyczno-glebowych oraz kierunku produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *