SAM DOMEK

Pierwszy przykład prezentuje sytuację „na oko” dość typową — po prostu domek ustawiony w głębi działki, ale struktura ogrodu i jego układ są dość interesujące . Działkę można by w skrócie określić jako sadownlczo-rekreacyjną (SR). Upraw warzywnych (W) jest tu bardzo ma­ło. Centrum kompozycji stanowi domek wraz z okalającą go przestrzenią rekreacyjną. Prze­strzeń ta nie jest jednak jednorodna: od „fron­tu’* widzimy część tarasową, natomiast prawa „kieszeń*’ ma strukturę ogrodową. Obie te częś­ci spięte są klamrą małego basenu. Sam domek otwarty jest dość nietypowo na obie strony. Układ pozostałej zieleni zmierza do za­słonięcia części rekreacyjnej od strony drogi I lewego sąsiada „masywem sadowniczym’*, a od prawego sąsiada gęstym żywopłotem.