SPRAWA ETAPOWANIA

Sprawa etapowania jest bardzo istotna przy skromnych często środkach i możliwościach dział­kowego majsterklepki. Jakże często nasze apety­ty i ambicje są większe niż możliwości. Czy trze­ba wtedy rezygnować z szerszego planu? Czy musimy minimalizować nasze zamierzenia lub zwlekać w oczekiwaniu na koncentrację środ­ków? Takie właśnie etapowanie budowy jest naj­lepszym rozwiązaniem tych wszystkich problemów i     kłopotów. Warunkiem jest jednak pełna użyt­kowość i sprawność techniczna tego, co w tym pierwszym etapie uda nam się wybudować. Usta­wienie bowiem na działce jakiejś rozbabranej budki, czekającej na drugi oddech w stanie nieużytkowym, jest niedopuszczalne. Przy okazji raz jeszcze udało nam się dopatrzyć różnicy między altaną a domkiem na działce.