TECHNICZNE RADY

Po tych wszystkich technicznych radach I prze­strogach śmiało już możemy przystąpić do prze­glądu konkretnych przykładów z zakresu działko­wej architektury wodnej. Trzeba przyznać, że po­le do wszelkich popisów jest pod tym względem 134 niemal nieograniczone. Wyobraźmy sobie na przykład rozwinięcie kom­pozycyjne zwykłego hydrantu umiejscowionego na pograniczu działek .Założenie to polega na przekazywaniu wody od granicy do miejsca położonego w bardziej cen­tralnym punkcie działki. Ułatwia to podlewanie za pomocą konewek.