brown wooden bench near body of water during daytime

WODA PŁYNĄCA DRENAMI

Przy takim rozwiązaniu woda przepływać może dre­nami, łączącymi kręgi kilkanaście centymetrów poniżej poziomu ziemi. Kręgi studzienne są tworzywem bardzo ułatwia­jącym konstrukcję niewielkich zbiorników wod­nych. Zawsze jednak sprowadzają formę zbior­ników do koła ograniczając przy tym jego wiel­kość do normalnej średnicy, która nie przekra­cza 150 cm. Jeśli więc marzą nam się bardziej rozbudowane założenia wodne, musimy sięgnąć do innych wariantów. Następny przykład prezentuje dość romantyczną sadzawkę rozwiązaną według wariantu drugiego opartego na konstrukcji kamienno-glinianej z fragmentami umocnień faszynowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *